top of page

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)«www.thimisis.com/shop» 2/12/2022
 1. Το «www.thimisis.com ανήκει στην ατομική επιχείρηση Αικατερίνη Πρωτογεράκη (έδρα: Δονάτου Δημουλίτσα 76-78, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, Ελλάδα), εφεξής Thimisis, είναι ο διαδικτυακός τόπος (website) όπου διατίθενται προς πώληση προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο καθώς και στον διαδικτυακό τόπο «www.thimisis.gr» (εφεξής Thimisis). Οι παρόντες όροι αφορούν στην διαδικασία διάθεσης προς πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών και καλείστε να διαβάσετε τους όρους αυτούς πριν την πλοήγηση σας σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο και την αγορά των διατιθέμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η πλοήγηση και αγορά των διατιθέμενων προϊόντων και υπηρεσιών διέπεται από τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, από τους όρους που εκτίθενται στην ηλεκτρονική σελίδα Όροι & Προϋποθέσεις καθώς και από την πολιτική απορρήτου που εκτίθεται στην ηλεκτρονική σελίδα Πολιτική Απορρήτου  και συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή όλων των ανωτέρω από εσάς. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους χρήσης και τα διατιθέμενα προς πώληση προϊόντα και υπηρεσίες, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@thimisis.com είτε στο τηλέφωνο (+30) 266142602 (+30) 6973963015 είτε συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνία.

 2. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος THIMISIS επιτρέπεται αποκλειστικά σε ενήλικα άτομα άνω των 18 ετών και δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης του διαδικτυακού αυτού τόπου από ανήλικα άτομα, σε κάθε δε τέτοια περίπτωση τεκμαίρεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη γονική συναίνεση.

 3. Περιγραφή προϊόντων: Στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, τα οποία διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος «www.thimisis.com/shop», περιλαμβάνονται υπηρεσίες, προϊόντα καθημερινής χρήσης και τρόφιμα. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων προς πώληση παρουσιάζονται στον διαδικτυακό τόπο «www.thimisis.com» καθώς και στο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop). Στα πλαίσια της παρουσίασης και διάθεσης προς πώληση παρατίθενται πληροφορίες για έκαστο προϊόν τις οποίες πληροφορίες έχει συγκεντρώσει και διαθέσει στο Thimisis ο παραγωγός του προϊόντος. Το Thiimisis δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο (όπως ενδεικτικά συστατικά προϊόντος, ημερομηνία λήξης προϊόντος, εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία των παρεχόμενων πληροφοριών επί του προϊόντος, προέλευση, ακρίβεια, αρτιότητα κ.α) των παρεχόμενων πληροφοριών για τις οποίες ευθύνονται αποκλειστικά οι παραγωγοί. Το Thimisis δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων ούτε για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους.

 4. H Thimisis ως πωλητής των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στον διαδικτυακό αυτό τόπο έχει όλα τα εκ του νόμου δικαιώματα και υποχρεώσεις. Εντούτοις την ευθύνη έναντι του καταναλωτή για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα ή/και πληροφορίες που αφορούν τα προϊόντα και είναι αναγεγραμμένες επί των συσκευασιών αυτών φέρει ο παραγωγός του εκάστοτε προϊόντος. H Thimisis στα πλαίσια της δικής του ευθύνης τηρεί πιστά τις προδιαγραφές σωστής αποθήκευσης και συντήρησης και μεταφοράς μέχρι τον τελικό αποδέκτη. Τα προϊόντα προβάλλονται στον καταναλωτή μέσω φωτογραφιών στις οποίες ο χρήστης μπορεί να κάνει zoom για να ενημερωθεί για να λάβει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και όπως αυτές πρέπει να αναφέρονται επί της συσκευασίας βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Διευκρινίζεται ότι οι εικόνες έχουν ληφθεί κατά το στήσιμο του ηλεκτρονικού καταστήματος ή την προσθήκη νέου προϊόντος και ως εκ τούτου τυχόν πληροφορίες που απεικονίζουν την ημερομηνία παρασκευής/συσκευασίας, λήξης ή πληροφορίες που απεικονίζουν διάφορες τιμές μέτρησης /κόστους ή ενδείξεις που μεταβάλλονται δεν ισχύουν. H Thimisis εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδίδονται στον καταναλωτή θα έχουν τη συνήθη διάρκεια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, της συνήθους πρακτικής και των συναλλακτικών ηθών. H Thimisis εγγυάται ότι τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ασφαλή και κατάλληλα προς κατανάλωση, έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ήτοι στην αποθήκευση και παράδοση προς μεταφορά των προϊόντων. H Thimisis έχει λάβει αντίστοιχες εγγυήσεις από τους προμηθευτές του, οι οποίοι φέρουν και το βάρος ευθύνης έναντι του τελικού καταναλωτή. Tυχόν διαφοροποιήσεις στις τιμές, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια διαφορετικών επισκέψεων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αντανακλά την πολιτική τιμών του που αποσκοπεί στην διαρκή ανταγωνιστικότητα του. Εντός της ίδιας ημέρας ενδέχεται για το ίδιο προϊόν να υπάρξει διαφοροποίηση τιμής βάσει της εμπορικής πολιτικής της εταιρείας. Είδη που διατίθενται σε προνομιακή τιμή για αγορά από κατάστημα ενδέχεται να μην έχουν την ίδια προνομιακή τιμή κατά την αγορά τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο. Επιστροφή χρημάτων σχετικά με είδη που αγοράστηκαν στα πλαίσια κάποιας προσφοράς, προωθητικού προγράμματος/ ενέργειας ή εκπτωτικής περιόδου, θα βασίζεται στην τιμή προσφοράς, προώθησης ή έκπτωσης. Όλες οι προσφορές ισχύουν για προκαθορισμένη χρονική περίοδο υπό την προϋπόθεση ότι και το προσφερόμενο είδος είναι διαθέσιμο και εφόσον το απόθεμα επαρκεί. Η Thimisis δύναται κατά την εμπορική της πολιτική να καθορίζει το μέγιστο αριθμό τεμαχίων ανά συναλλαγή σε περιπτώσεις προσφορών. Η χρέωση θα γίνεται με βάση τις τιμές που ίσχυαν και ήταν αναρτημένες στο e-shop κατά την ημερομηνία και ώρα υποβολής της παραγγελίας ακόμα και αν έχουν μεσολαβήσει διακυμάνσεις.

 5. Διαδικασία αγοράς των διατιθέμενων προϊόντων: α) Αρχικά, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να πλοηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα «www.thimisis/shop» και να επιλέξει το προϊόν/τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει πατώντας πάνω στην επιλογή «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ». Κάθε φορά που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής επιλέγει ένα προϊόν, με το πάτημα πάνω στην ως άνω επιλογή, οδηγείται στο καλάθι αγορών. Εκεί εμφανίζεται κάθε επιλεχθέν προς αγορά προϊόν, η ποσότητα του προϊόντος που επιλέχθηκε, η τιμή σε ευρώ ανά μονάδα προϊόντος και η συνολική τιμή σε ευρώ όλων των επιλεχθέντων προϊόντων. Στην αναγραφόμενη τιμή πώλησης κάθε προϊόντος συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής. Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής δύναται να τροποποιήσει τα επιλεχθέντα προϊόντα είτε να προσθέσει ένα ή περισσότερα προϊόντα είτε να διαγράψει ένα ή περισσότερα ή όλα τα προϊόντα. β) Όταν ο ενδιαφερόμενος αγοραστής γεμίσει το καλάθι αγορών του με όσα προϊόντα επιθυμεί, τότε πατά το εικονίδιο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ». Για να προχωρήσει η διαδικασία της παραγγελίας θα πρέπει ο αγοραστής να συμπληρώσει την εμφανιζόμενη ηλεκτρονική φόρμα με τα στοιχεία χρέωσης είτε ως εγγεγραμμένος χρήσης του «www.thimisis.com» είτε ως επισκέπτης του εν λόγω διαδικτυακού καταστήματος. Η φόρμα αυτή περιλαμβάνει κάποια υποχρεωτικά προς συμπλήρωση κενά πεδία όπως όνομα, επίθετο, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, νούμερο τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τρόπο πληρωμής (αντικαταβολή, ηλεκτρονική πληρωμή). Το e-mail που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος κατά τη διαδικασία αγοράς πρέπει να είναι υπαρκτό και αληθές διότι όλη η επικοινωνία με το Thimisis για την ολοκλήρωση της αγοράς, θα πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώθηκε κατά την συμπλήρωση της ανωτέρω ηλεκτρονικής φόρμας. γ) Αν ο αγοραστής έχει ολοκληρώσει την επιλογή των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει καθώς και τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής του αντιτίμου των προϊόντων τότε πατά στο εικονίδιο «Ολοκλήρωση παραγγελίας». Αν ο επιλεγμένος τρόπος πληρωμής είναι με αντικαταβολή, τότε μόλις ο αγοραστής πατήσει το εικονίδιο «Ολοκλήρωση παραγγελίας», η παραγγελία ολοκληρώνεται και εμφανίζεται στην οθόνη μία ηλεκτρονική καρτέλα με την παραγγελία του αγοραστή, ήτοι τα παραγγελθέντα προϊόντα, το κόστος έκαστου προϊόντος, τα έξοδα αποστολής και το συνολικό κόστος καθώς και τα δηλωθέντα στοιχεία του. Επίσης, αποστέλλεται εκ μέρους του «www.thimisis.com» αυτοματοποιημένο e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο περιλαμβάνει την εν λόγω ανωτέρω ηλεκτρονική καρτέλα ως αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας του αγοραστή. Αν ο τρόπος πληρωμής είναι η ηλεκτρονική πληρωμή (online πληρωμή), τότε μόλις ο αγοραστής πατήσει το εικονίδιο «Ολοκλήρωση παραγγελίας», εμφανίζεται στην οθόνη μία ηλεκτρονική καρτέλα με την παραγγελία του αγοραστή, ήτοι τα παραγγελθέντα προϊόντα, το κόστος έκαστου προϊόντος, τα έξοδα αποστολής και το συνολικό κόστος καθώς και τα δηλωθέντα στοιχεία του και κατόπιν αυτομάτως μεταφέρεται στην καθορισμένη από την συνεργαζόμενη Τράπεζα ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου και ακολουθεί τα υποδεικνυόμενα βήματα (όπως επιλογή του είδους της κάρτας πληρωμής, συμπλήρωση των στοιχείων του αγοραστή κ.α.) προς τον σκοπό ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής πληρωμής. Μόλις ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πληρωμή, αποστέλλεται εκ μέρους του «www.thimisis.com» αυτοματοποιημένο e-mail στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο περιλαμβάνει το αποδεικτικό παραλαβής και χρέωσης της παραγγελίας του αγοραστή. Μόλις το αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας περιέλθει στον αγοραστή τότε η σύμβαση αγοραπωλησίας θεωρείται κατηρτισμένη.

 6. Κόστος & Πληρωμή: Κάθε προϊόν αναγράφει ευκρινώς την τιμή πώλησής του στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24% ή 13%. Στην αναγραφόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής. Οι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής: α) Άμεση τραπεζική μεταφορά (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος) και β) Με ηλεκτρονική πληρωμή (online πληρωμή) στην πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Thimisis. Η ενλόγω πληρωμή μπορεί να γίνεται μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, MasterCard, Maestro.

 7. Έξοδα αποστολής: Στην αναγραφόμενη τιμή κάθε προϊόντος δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής. Η Thimisis συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών (κούριερ) ΕΛΤΑ courier. Τα έξοδα αποστολής, και σύμφωνα με τις χρεώσεις της εταιρείας ταχυμεταφορών, εντός Ελλάδος είναι: α) 3.80€ για παραγγελίες έως 39,99€ β) ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για παραγγελίες από 40€ και άνω.

 8. Αποστολή & Παράδοση προϊόντων:  Για τα άμεσα διαθέσιμα προϊόντα : α) Άμεση τραπεζική μεταφορά β) Ηλεκτρονική πληρωμή (online payment): Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας, η Thimisis αποστέλλει με κούριερ τα αγορασμένα προϊόντα στη διεύθυνση παράδοσης που έχει οριστεί από τον αγοραστή. Στην περίπτωση που o αγοραστής θέλει να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης των αγορασμένων προϊόντων άλλος από τον ως άνω τυποποιημένο φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Thimisis τότε ο αγοραστής οφείλει να πληρώσει τυχόν συμπληρωματικά έξοδα παράδοσης. Οι ανωτέρω προθεσμίες παράδοσης ισχύουν αναλόγως της διαθεσιμότητας των προϊόντων και εν πάση περιπτώσει η παράδοση των αγορασμένων προϊόντων θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός 5 7 εργάσιμων ημερών. Για τα μη άμεσα διαθέσιμα προϊόντα η αποστολή των προϊόντων από τh Thimsis θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με τον αγοραστή. Οι ανωτέρω προθεσμίες παράδοσης δεν ισχύουν σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.

 9. Ακύρωση παραγγελίας: Ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της παραγγελίας μέχρι τις 10:00πμ από την ημέρα που εστάλη στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του από τη Thimisis το αποδεικτικό παραγγελίας των επιλεχθένων προϊόντων και πάντως πριν την αποστολή του προϊόντος, στέλνοντας μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@thimisis.com

 10. Υπαναχώρησης αγοραστή: Ο αγοραστής διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την (εξ αποστάσεως) σύμβαση αγοράς προϊόντων την οποία σύναψε με την πωλήτρια εταιρεία Thimisis χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέρα από το άμεσο κόστος επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων (το οποίο κόστος επιβαρύνει τον αγοραστή). Η προθεσμία τηρείται εάν ο αγοραστής στείλει πίσω τα προϊόντα πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Απαραίτητες προϋποθέσεις (σωρευτικά) σε κάθε περίπτωση είναι το επιστρεφόμενο προϊόν να μην είναι κοντολήξιμο, να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, με όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές, ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες κτλ). Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν έχει τις αρχικές του ιδιότητες, η Thimisis δύναται να αρνηθεί την επιστροφή είτε να προβεί σε μείωση της επιστρεφόμενης αξίας. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση τροφίμου/ποτού ή αγαθού που προορίζεται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση, η επιστροφή πρέπει να γίνει άμεσα κατά την παραλαβή της παραγγελίας. Ο αγοραστής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των προϊόντων άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων. Ο αγοραστής που επιθυμεί να κάνει χρήση του προαναφερθέντος δικαιώματος υπαναχώρησης, οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τις σχετικές λεπτομέρειες καθώς και το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που βρίσκονται στο Παράρτημα των παρόντων Όρων Χρήσεως. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν.2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή, β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, γ) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων, δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, ζ) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής.

Ιδιωτικότητα & Προστασία προσωπικών δεδομένων

 1. Ασφάλεια Συναλλαγών.  Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών είναι απόρρητες. Η εταιρεία μας διαθέτει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών στην ιστοσελίδα μας.

 2. Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάνοντας unsubscribe ή επικοινωνώντας απευθείας με την εταιρεία μας.

 3. Η εταιρεία μας δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών, όταν και όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε όσα στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και την διόρθωση τους σε περίπτωση που τεκμηριώνεται η ύπαρξη λάθους.

 4. Η πρόσβαση στα συστήματα της εταιρείας (servers) ελέγχεται από τοίχο προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

 5. Cookies. H ιστοσελίδα,  www.thimisis.com χρησιμοποιεί cookies για την διευκόλυνση των πελατών του και την λειτουργία των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, με αλφαριθμητικό περιεχόμενο, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη. Χωρίς την χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογίας θα ήταν αδύνατη η απρόσκοπτη πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, μιας και για λόγους ταυτοποίησης θα έπρεπε σε κάθε σελίδα να εισάγετε το username και το password σας. Τα συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούμε υπάρχουν μόνο για να καθιστούν έγκυρη μια συνεδρία (session) και σβήνονται αμέσως από τον υπολογιστή σας με το κλείσιμο του παραθύρου του browser.

 6. Υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης των cookies από τον browser σας. Πρέπει να έχετε υπόψη όμως ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου και τυχόν απενεργοποίηση τους θα καταστήσει την πλοήγηση και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας αδύνατη. Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του Site δεν θα λειτουργούν ορθά.

 7. Προστασία Δεδομένων Η εταιρεία Thimisis δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών της. Τα στοιχεία που αποθηκεύονται για την ενημέρωση των χρηστών θα τηρούνται πάντοτε σύμφωνα με το Ν.2472/1997 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους και την εξαίρεσή τους από τη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων, επικοινωνώντας με την εταιρεία Thimisis στο info@thimisis.com

 8. Οποιοσδήποτε χρήστης / πελάτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας χωρίς να δώσει κάποια προσωπική πληροφορία ή να έχει δημιουργήσει λογαριασμό. Μόνο κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας το ηλεκτρονικό κατάστημα ζητάει τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση μιας παραγγελίας. Συγκεκριμένα για την διευκόλυνση του πελάτη κατά την παραγγελία του ζητείται, εφόσον επιθυμεί, η δημιουργία λογαριασμού. Ο πελάτης έχει την ευχέρεια να συνεχίσει την παραγγελία, εφόσον το επιθυμεί, χωρίς την δημιουργία λογαριασμού. Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας ζητούνται τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού απόδειξη λιανικής.

 9. Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης (μέλος) του thimisis.com είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του λογαριασμού του. Οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα και δίχως καθυστέρηση στη διαχείριση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού ή οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης του από τρίτο πρόσωπο δίχως εξουσιοδότηση.

 10. Για τις τραπεζικές σας συναλλαγές η εταιρεία έχει εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον με την χρήση του πρωτόκολλου SSL και την συνεργασία με αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την τραπεζική συναλλαγή αφορά αποκλειστικά την εκάστοτε τράπεζα και τον χρήστη.

 11. Η εταιρεία μας, καθώς έχει σαν απώτερο σκοπό, την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του καταναλωτή, είναι πιθανόν να παραπέμπει  σε συνδέσμους (links), οι οποίοι μεταφέρουν τον χρήστη σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες. Η εταιρεία μας, σε καμία περίπτωση, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά προκληθεί στον χρήστη από την περιήγηση του σε αυτές τις σελίδες.

 12. Η Thimisis διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση των παρόντων όρων, την οποία θα ανακοινώνει στο διαδικτυακό τόπο «www.thimisis.com ή/και στον διαδικτυακό τόπο «www.thimisis.gr». Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες οφείλουν να επισκέπτονται συχνά τους διαδικτυακούς αυτούς τόπους ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για τυχόν ανακύπτουσες διαφορές ορίζονται τα δικαστήρια της Κέρκυρας.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Το σύνολο του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, τρισδιάστατων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της δημιουργού αυτής Κατερίνας Πρωτογεράκη και προστατεύεται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρουσίαση των παραπάνω στην ιστοσελίδα www.thimisis.com σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ως εκ τούτου απαγορεύεται η αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, αναδημοσίευση, εκμίσθωση, δανεισμός, μεταφορά, φόρτωση (download), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας www.thimisis.com με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και γενικά κάθε είδους ενέργεια πάνω στα εμπορικά, καλλιτεχνικά και πάσης φύσεως αρχεία της επιχείρησης, ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του εν λόγω περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δημιουργού Κατερίνας Πρωτογεράκη.
———————————————————​

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης: Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση και σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 10. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που: α) εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων, β) που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού (σε περίπτωση σύμβασης που αφορά πολλά αγαθά παραγγελθέντα από τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενα χωριστά) γ) που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου (σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την προμήθεια ενός αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια) δ) που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή του πρώτου αγαθού (σε περίπτωση σύμβασης τακτικής προμήθειας αγαθών για καθορισμένο χρονικό διάστημα). Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε, ήτοι την ατομική επιχείρηση Αικατερίνη Πρωτογεράκη Έδρα: Δονάτου Δημουλίτσα 76-78, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα, Ελλάδα, διεύθυνση ηλεκτρ.ταχυδρομείου info@thimisis.com αριθμ. τηλεφώνου 00302661042602, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

 2. Συνέπειες της υπαναχώρησης: Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 10, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Εσείς οφείλετε να στείλετε πίσω τα αγαθά ή να τα παραδώσετε σε εμάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εσείς θα επιβαρυνθείτε με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Εσείς φέρετε ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των προϊόντων.

 3. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης (συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

  (*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

  1. Προς την ………………………………

  2. Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*)πώλησης των ακόλουθων αγαθών

  3. Που παραγγέλθηκε(−αν) στις (*)/που παρελήφθη(−σαν) στις (*)

  4. Όνομα καταναλωτή(−ών)

  5. Διεύθυνση καταναλωτή(−ών)

  6. Υπογραφή καταναλωτή(−ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

  7. Ημερομηνία

bottom of page